Nyhedsbrev
Information

Information

Formidlingen af information om den rigtige brug af lægemidler er en opgave Nakskov Løve Apotek har prioriteret meget højt. Dette udmønter sig i, at personalet altid vil spørge dig, om du er bekendt med, tryg ved og sikker m.h.t. anvendelse af din medicin. I visse tilfælde kan det dog være vanskeligt for os at bedømme, om du bruger din medicin korrekt - derfor er det i visse tilfælde nødvendigt for os at stille dig nogle spørgsmål.

 

Din forståelse herfor er nødvendig, og vores spørgsmål er selvfølgelig altid velmenende og positive. Ellers skal du vide, at du altid (uden tidsbestilling) kan spørge os til råds!
(Det kunne f.eks. være, om det evt. smertestillende produkt, som du køber i håndkøb, kan bruges sammen med den medicin, du i forvejen anvender).

 

RECEPTMODTAGELSE

Løve Apoteket modtager daglig recepter både via FAX, telefon, ved afhentning og ikke mindst via EDB. De EDB overførte recepter - også kaldet Edifact-recepter - hentes hvert kvarter v.h.a. automatisk opkald. Hvis lægen har afsendt recepten, burde apoteket således kunne have recepten indenfor et kvarter. Dette er desværre ikke altid tilfældet, da recepten kan stå i kø hos DanNet (som koordinerer overførsel af recept fra læge til apotek). Vi siger, at recepten "hænger i luften".

 

HURTIGHED

Vi er på Løve Apoteket meget bevidste om, at de fleste af os har en travl hverdag med bl.a. et presset indkøbsmønster som følge. Derfor prøver vi fortløbende at forbedre vores ekspeditionsrutiner, samt at gøre ventetiden på ekspedition af receptmedicin så kort som mulig.

 

Det er således helt bevidst, at vi ikke har noget kø-nummersystem, da selve administrationen af et sådant vil forsinke de igangværende ekspeditioner.

Via målinger, vi har foretaget, bliver du i mere end 95% af tilfældene ekspederet mindre end 30 sekunder efter, du er kommet ind på apoteket. M.h.t. ekspedition af din  recept vil du altid kunne få medicinen i løbet af ca. 5 minutter - HVIS DU VENTER PÅ APOTEKET.Hvis du derimod vælger at foretage andre indkøb i mellemtiden, skal du påregne en receptekspeditionstid på 10-30 minutter.

 

PERSONALE

Personalet på Nakskov Løve Apotek består af 35 ansatte fordelt som følger:

3 farmaceuter, 20 farmakonomer, 6 farmakonomelever

3 servicemedarbejdere og 5 eftermiddagsbude.

 

KONDUITE

Vi har den opfattelse, at vi kan være nok så dygtige - fagligt og professionelt - men hvis vi ikke udstråler venlighed og imødekommenhed, kan vi vanskeligt "komme igennem" til dig med vigtig information. Udover at det falder os ganske naturligt at være venlige og imødekommende, prøver vi også at kombinere dette med en god portion humor og fremfor alt konduite, d.v.s. hensyntagen til netop dine ønsker og behov.

 

EKSPEDITION

Udgangspunktet for Nakskov Løve Apoteks ekspeditionspolitik er:

 

  1. Sikkerhed
  2. Information
  3. Hurtighed
  4. Konduite og venlighed

 

 

SIKKERHED

På Løve Apoteket ekspederes årligt ca. 400000 pakninger af medicin (ca. 1500 pr. dag). Da fejltagelser kan være direkte livsfarlige, har Løve Apoteket opbygget et kontrol- og kvalitetssystem for at udelukke fejl. Samtidig vil personalets - til stadighed - høje uddannelsesniveau og erfaring sikre, at Nakskov Løve Apotek er et sikkert og trygt sted at besøge.

Nakskov Løve Apotek
Nygade 17-19 4900 Nakskov
tlf.: 54923211

Apotekets åbningstider:
Mandag - Torsdag:
9.00 - 17.00

Fredag: 9.00 - 17.30


Lørdag:
9.00 - 13.00
 
 
 

Apoteket har vagtåben:
Mandag - Torsdag:
08.00-9.00

17.00-19.00

Fredag:

08.00-9.00

17.30-19.00

 

Lørdag: 
08.00-09.00

16.00-18.00
 
Søn. og Helligdage 
10.00-13.00 
 
 

Uden for dette tidsrum kontakt :
vagttlf.: 30555616

Bemærk: I vagtåbningstiden benyttes døren i porten.
Ring på klokken og gå ind, når brummetonen lyder

as