Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Nakskov Løve Apotek

Distribution

Kø ventetid: Under 5 min

Ekspeditionstid: Under 5 min

Fejludlevering: Under 0,02 %

Fejludlevering ved dosisdispensering: 0 %

Servicegrad (leveringsevne): Over 98 %

Rådgivning og information:

Apoteker inviterer alle kunder til dialog om medicin og andre varer for evt. behovsafdækning. Der ydes rådgivning tilpasset kunden.

Kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler: Informeres via informationsmappe. Ved afhentning i skranken ydes rådgivning som ovenfor.

Handicapbetjening:

Der er adgang for kørestole.

Der er handicapparkeringsplads til rådighed.